Uprava

Predsednik
Dragomir Lazović
Potpredsednik
Duško Sekulić
Potpredsednik
Petar Lazović
Potpredsednik i tehnički direktor
Tomislav Savić
Generalni sekretar
Milan Martinović
Sportski direktor
Radovan Ćurčić
Tehnički sekretar
Duško Spasović
Komesar za bezbednost
Gojko Ćurčić