Informacije

Boje dresova

Osnovni dres
BELA – BELA – BELA

Rezervni dres 1
CRVENA – CRVENA – CRVENA

Rezervni dres 2
LJUBIČASTA – LJUBIČASTA – LJUBIČASTA

PIB: 102359877
Matični broj: 07327439
Pun naziv: Fudbalski klub ”Javor”
Skraćeni naziv: FK”JAVOR”
Ovlašćeno lice: Dragomir Lazović
Adresa: 13.septembar bb, Ivanjica
Telefon/FAX: 032/664-478
E-mail: javor1912@gmail.com
Web sajt: www.fkjavor.com
Šifra delatnosti: 9312 (delatnost sportskih klubova)
Grana sporta: Fudbal

Računi u bankama:
Vojvođanska banka 325-9500600047726-44
Unikredit banka 170-30019529000-44