Ime i prezime: Nenad Sević 17

Pozicija u timu: Odbrambeni