Ime i prezime: Boban Đerić 8

Pozicija u timu: Odbrana